Zöld Sorompó Egyesület honlapja

Történetünk

Egyesületünk


Eseménytörténet


2007 őszén, a Városkép című kerületi lapban megjelent cikk valamint az egyéb hivatalos, és félhivatalos források nyomán ismét berobbant a köztudatba, hogy a Főváros továbbá a helyi önkormányzat tervezi ill., tervezteti a Külső Kerületi Körút (KKK) megépítését.

A hír hallatán mi, az érintett területeken élő lakótársak egymástól függetlenül szervezkedni kezdtünk: igyekeztünk minél több emberhez eljuttatni az információt, s felhívni a figyelmet a beruházás káros következményeire.

Ennek első látványos eredménye az volt, hogy bár az önkormányzat igyekezett eltitkolni a hírt, mégis a 2007. október 26-án, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében összehívott lakossági fórumon óriási létszámban jelentek meg az érintett terület lakói, ahol az út építésére vonatkozó tervek ismertetése, a lakosság véleményének semmibe vétele kiváltotta az indulatokat. A nyitott vonalvezetés óriási felháborodást keltett, szembesültünk azzal, hogy lakókörnyezetünk, tulajdonunk nyugalma, értéke veszélybe kerül.

Az egymásnak ellentmondó információk, az egyeztetés, a kommunikáció teljes hiánya - az időközben történt módosításról (kéreg alatti vezetés) a lakosságot nem tájékoztatták - megerősíttek bennünket abban, hogy érdekeinket szervezett formában kell megvédenünk. Elhatároztuk a civil szervezet megalakítását, és elkezdtük az aláírásgyűjtést.

Néhány nap alatt több mint 2000 aláírást gyűjtöttünk össze, ideiglenes honlapot indítottunk www.korgyuru.shp.hu címen, ahol tájékoztathattuk egymást a legfrissebb fejleményekről, valamint elindítottuk érdekvédelmi szervezetünk, a "Zöld Sorompó Egyesület" hivatalos bejegyzését is (ideiglenes címe: Kertváros XVIII. Egyesület volt).

A Fővárosi Önkormányzat valamint az illetékes szakhatóságok felé azonnal bejelentettük ügyféli jogosultságunkat, többoldalas szakmai beadványunkban (8000 aláírással) kifogással éltünk a tervezett beruházást illetően. Jelen voltunk a Fővárosi Közgyűlés e témával foglalkozó ülésén, ahol szakmai érvekkel alátámasztva tiltakoztunk a tervek megvalósítása ellen.

A helyi önkormányzat népszavazást kezdeményezett az ügyben, roadshow-t indított a kerületben, útmutatókat (Sárga Útmutató, plakátok) tett közzé, és kampányolt a KKK megépítésének szükségessége mellett - ezzel kívánta elrendezni a lakossági egyeztetést.

A népszavazási kezdeményezést bíróságon megtámadtuk - téves kérdésfeltevés miatt -, amit meg is nyertünk.

Nem hagytuk válasz nélkül az önkormányzat hamis kommunikációját, mi is elkészítettük szakmai anyagunkat (Zöld Útmutató), és minden, a témával foglalkozó fórumon képviseltettük magunkat. Megkerestük a médiában történő megjelenés lehetőségeit, sajtótájékoztatót tartottunk, TV-s szerepléseket szerveztünk.

Közben az útépítéshez szorosan kapcsolódó beruházás - a Cséry telepi szennyvíziszap komposztáló - elleni tiltakozást is megszerveztük, más civil szervezetekkel kerestük az összefogást, s együtt indítottuk el az aláírásgyűjtést.

Az összefogás erősítésére 2008. június 1-én "Erdőmentő Családi Nap"-ot szerveztünk a Péterhalmi erdő tornapályáján. A program védnökei Illés Zoltán (Fidesz) és Szalkai István (MSZP) országgyűlési képviselők voltak.

A rendezvényt fellépésével támogatta Sípos F. Tamás lakótársunk és egyesületi tagunk felkérésére - számos országosan elismert zenész, énekes, humorista, valamint kerületi művész, néptánc csoport is. Az "Erdőmentés" a zivatar és a zuhogó eső ellenére is fergeteges volt, bizonyította ezt a több száz résztvevő.

A civil összefogás eredményeként a Cséry-telepi beruházás végleg meghiúsult, a KKK-t sem építik, bár egyes szomszédos kerületek beruházásainál ismét napirendre került. (Soroksár-M5, KÖKI Terminál Bevásárlóközpont-új út.)

2010-ben több beruházás terveinél merült fel az elképzelés, hogy a tervezett létesítményt a tulajdonos főközlekedési út létesítésével kívánja a majdan épülő KKK-hoz csatolni. Minden esetben a kerületi önkormányzat vagy az építtető megbízásából a Fovárosi Főépítészi Iroda végezte az egyeztetéseket. A tervek a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítására, építési övezet változtatására irányultak.

A Péterhalmi út - Körös utca kereszteződésénél, a régi Darugyár területén a tulajdonos tervei alapján a kerületi önkormányzat kezdeményezte - a lakosság tájékoztatását megkerülve - az ipari terület lakóövezetté minősítését. Mint utóbb kiderült, 5000 fő számára több emeletes házakból és kiszolgáló intézményekből (bölcsőde, óvoda, orvosi rendelő, szolgáltatások) álló zárt lakóparkot szándékoztak ide építeni. Így szereztünk tudomást arról, hogy a Darugyár körűli erdőkivágás, már az építkezést készítette elő. A kisvárosnyi lakosság közlekedését a KKK legalább két sávos megépítésével kívánták kiszolgálni. Szakvéleményt készítettünk, tiltakozással éltünk a tervezett beruházás ellen, több fővárosi egyeztetésen képviseltük ellenvéleményünket, végül a terület átminősítése - lakóövezetté - meghiúsult.

A Méta utca mentén az Ipacsfa és Nagykőrösi út közötti szakaszon a CBA Bevásárlóközpont terveit nyújtotta be a tulajdonos, amely a kerületi szabályozási terv módosítását igényli. A kerületi önkormányzat több zöld szervezet észrevételei alapján áttervezést javasolt, ugyanis a tervezett kereskedelmi terület közlekedésének tervei nem voltak megfelelőek sem a gépjárművel való megközelítés, sem a tömegközlekedési kapcsolatok tekintetében. A tervezők figyelmen kívül hagyták, hogy a Nagykőrösi út mentén közlekedő vonat számára éppen ezen a területen tervezi a kerület megállóhely létesítését. A tervezők beruházás melletti érvelésében sajnos az is szerepelt, hogy az Ipacsfa utca csatlakozó főútvonal lesz a KKK-hoz, így az Ipacsfa utcáról lehet majd az egész bevásárló centrumot megközelíteni.

A Felsőerdősor-köz és az Alsóerdősor utca kerületi szabályozási terve a Lakatos utca folytatásaként gyalogos közlekedésre alkalmas vasúti átjáró híd területének közterületbe vételét és a vasút mentén a Kispesti Erőműig terjedő útszakasz kialakítását célozza. A vasút menti út lényegében az épülő KÖKI Terminál Bevásárlóközponthoz főútvonalat biztosítana, és csatlakozást alakítana ki a "fővárosi jelentőségű főútként" megnevezett KKK-hoz. A kapcsolatot a tervek szerint a Jegenyefasor és a Fedezék utca főútvonallá alakításával fogják megoldani.

A szabályozási tervek véleményezésekor rendkívüli nehézséget az okozott, hogy egyesületünk egyáltalán értesülhetett a terv beadásáról. Bár ügyfélként az egyesület több szakhatósághoz bejelentkezett, sok esetben csak más társadalmi szervezettől értesűltünk a kerületben tervezett szabályozási módosításról. A KKK egyes szakainak engedélyeztetése külön eljárásokban folyik más-más főváros által tervezett beruházáshoz kapcsolódóan. A KKK-hoz csatlakozó ráhordó utak létesítéséről viszont a kerületi szabályozási terv, illetve engedélyezési eljárások döntenek.

Keresés