Zöld Sorompó Egyesület honlapja

Külső Keleti Körút 2009

Archívum > Külső Keleti Körút


"ZÖLD GONDOLATOK" - Dübörgő buszok, (heves) indulatok ellen
Közlekedjünk, de okosan!


A közlekedés Budapest egyik legneuralgikusabb pontja, amelyhez "közelíteni" csak higgadtan, tárgyszerűen érdemes.
Éppen ezért meglepő a fővárosi és a kerületi önkormányzat nyilatkozó politikusai részéről a média nyilvánosságát úgy használni, hogy pillanatnyi érdekeiknek megfelelően manipulálják a lakosokat. Hol a Petőfi utcaiakat aktivizálják arra, hogy tiltakozzanak az ottani nagy forgalom ellen, és érveljenek a KKK megépítése mellett, hol a KKK ellen tiltakozókat használják arra, hogy a lakossági fórumokon szembekerüljenek a Ráday utca és Petőfi utca forgalmát csökkenteni akaró lakosokkal. Mindezt úgy, hogy sem itt, sem ott nem történt az elmúlt néhány évben forgalomszámlálás, nem készült hatásvizsgálat, az egyes szakanyagokban a tervezők pedig csak találgatnak, meg akarván felelni a megrendelőnek.

A Helyi Téma július 1-i számában a Petőfi utca áldatlan forgalmi helyzetével foglalkozó cikk lényegében helyesen mutat rá a kerületben lévő forgalmi problémákra, a tünetekre. A baj csak az, hogy a kerületi vezetés megoldása viszont nem képes a problémát - akár rövidebb távon is - valóban orvosolni. Az összes felvetésre sommás válasz a "Külső Keleti Körút", amelyről viszont ugyanez a kerületi vezetés jelentette ki éppen a közelmúlt lakossági fórumán, hogy pénz hiányában a következő 20 évben nem épül meg.
Szörnyű lenne mindnyájunknak, ha egyszer megvalósulna ez a visszafordíthatatlan beruházás, ráadásul a mi pénzünkből, mert akkor derülne ki, hogy a kerület vezetésének "csodagyógyszere" - ami mindenre jó - igazából nem működik!
Nekünk viszont addig is, 20 éven át, sőt tovább is közlekednünk kell!

Kerületünk forgalmi problémáit a főváros forgalmi problémáitól elkülönítetten nem tudjuk megoldani.
A kerületi irányítók részéről viszont nem látjuk az egyértelmű koncepciót az úthálózat-fejlesztések és területfejlesztések között.

Pestszentlőrinc peremterületein szinte belvárosi beépítési sűrűséget engedélyez az önkormányzat ("Elefánt lakótelep"). Folyamatosan adja ki az új lakóparkok (most így hívjuk a lakótelepnél is sűrűbb beépítésű területet) építési engedélyét, ezzel a többletforgalmat folyamatosan ráterhelve a jelenlegi elavult, elöregedett, a megfelelő struktúrát nélkülöző úthálózatra. Lásd: Halomi út! De mivel az úthálózatot nem fejleszti az önkormányzat, így csak tovább fokozza a közlekedési anomáliákat.
(Megjegyzés: kerületünkben min. 20 éve sem érdemi útfejlesztés, sem pedig átfogó tömegközlekedési koncepció kidolgozása nem történt: az autók száma és az egyéb forgalom folyamatosan nő - egyes részeken a lakosság tűrőképességének határához érve). Tudjuk, hogy mindenki jobb körülmények között szeretne élni, de azt is tudomásul kellene venni, hogy a közlekedés megoldása nélkül az újonnan ide költözött lakók csak a közlekedéssel elégedetlenek számát növelik.
A kerület vezetésénél a tényleges átgondolt koncepció helyett látszat-megoldásként a KKK megépítése szerepel folyamatosan, miközben köztudott, hogy ez az M0-hasonmás nem oldaná meg a kerület közlekedését. A forgalom egy részét csak átrendezné, továbbá eddig nem lévő forgalmat zúdítana ránk. Mielőbb szükséges a kerületre vonatkozó átfogó középtávú és hosszú távú településfejlesztési, ill. az ahhoz illeszkedő közlekedési- és útfejlesztési koncepció, valamint a hozzárendelt megvalósítási terv az összes közlekedési probléma feltárásával, a prioritások, ill. a megvalósítási rangsor felállításával, a végrehajtási határidők kitűzésével, a felelősök kijelölésével.
De mindennek az alapja az a forgalomszámláláson, tényleges problémafeltáráson alapuló hatástanulmány, amelyet a kerületi vezetés a KKK-s lakossági fórumok idején meg is ígért!
Történjék mindez tényleg demokratikusan: a döntés-előkészítésnél kerüljön sor a megfelelő lakossági érdekképviseletek időbeni bevonására, a szakmai javaslatok figyelembevételére, a civil közreműködésre.
Közös ügyeinkben váltsunk szót egymással azért is, hogy ne lehessen a kerület lakosságát folyamatosan szembeállítani, ill. megpróbálni kijátszani - mint azt az utóbbi időben politikusaink folyamatosan tették, és teszik.

A Petőfi utcában élők joggal kifogásolják a sok busz dübörgését. Ezek a buszok viszont a KKK megépülése után sem mennének máshol, mert nem tudnák az utasokat felvenni. Miért is jár annyi busz a Petőfi utcán? Azért, mert a KÖKI-re, vagyis a metróhoz hordják az utasokat.
Amennyiben működne a - 2006-ban beharangozott - ferihegyi gyorsvasút, akkor a buszok egy részének máris reálisan használható új célpontja lenne! Ráadásul a KKK- s fórumokon, amikor a tömegközlekedés fejlesztését javasoltuk, ez volt az elsődleges válasz, azzal kiegészítve, hogy több száz P+R hely épül az új vasútállomás mellett. Vajon miért nem épült?

A Petőfi utca forgalmának csökkentésére a KKK megépítése nélkül is van több lehetőség:

  • A Metró kéregvasút megépítése Ferihegy 2-ig, de legalább a Béke térig. Jelentősen átrendezné a kerületi közlekedést és forgalmat, mert nem a KÖKI-re irányulna a tömegközlekedés!
  • A Ferihegyi "komplett gyorsvasút" mielőbbi megvalósítása, valamint a metróvonal meg hosszabbításának alternatívájaként az 50-es villamos lesüllyesztése és Ferihegyig tartó kiépítése.
  • A 42-es villamos vonalának meghosszabbítása a Gloriett lakótelepig, amely szintén óriási tehermentesítést jelentene. Szándék volt, megvalósítás nem történt!
  • Azonnali és hatékony tárgyalások megkezdése a BKV Zrt-vel, ugyanis több busz vonalát el kellene terelni a Petőfi utcáról a zajcsökkentés érdekében. Például a 198-as buszt, valamint a gyorsjáratokét (282E, 284E), hogy valóságos expresszként funkcionáljanak.
  • Jó lenne, ha a BKV évtizedek múltán megtisztelné kerületünket a valóban korszerű autóbuszokkal, mint amilyenek a délnyugati agglomerációban, pl. a XI. vagy a XXII. kerületben járnak. Ezek a kerületek sem éppen belső kerületek. A nálunk közlekedő buszok nagy része kb. 30 éves, a motorok környezetvédelmi és műszaki állapota egészen lesújtó. Ehhez a hanghatáshoz jelentősen asszisztál az aszfaltburkolatok szégyenteljes állapota. Egyébként ezt nem csak a Petőfi és a Ráday utca lakói, hanem a Nefelejcs utca, a Halomi és Sallai út mellett élők és a pestszentimreiek is napi szinten élvezik.
  • Meg kellene már végre oldani a Gilice tér tényleges körforgalmát!
  • A rendőrség ellenőrizze a tehergépjárműveket: a Petőfi utcán rendszeresen közlekednek a 7,5 tonna feletti tehergépkocsik.
  • A Szemere telepi sorompó átépítése is sokat segítene a Petőfi utcán. Használható átjáró lehetne belőle, ha fénysorompóval szabályozottan működne, s nem kellene indokolatlanul várni 30-40 percet.

A leírt módosítások összköltsége - a Metro-kéregvasút kivételével - vélhetően meg sem közelítené a KKK beruházás költségeit!

Miközben az illetékesek folyamatosan - tehetetlenségük és rossz érdekérvényesítésük miatt - a kerületünk különböző részein élőket ugrasztják egymásnak a lehetetlen közlekedési állapotok és a környezetszennyezés okán, s miközben - növelve a nehézségeket - egyre-másra szaporodnak a lakóparkok és telepek a kerület keleti peremén, aközben lennének, vannak tényleges megoldási módok is!
Amennyiben persze valóban meg akarják oldani a kerületi lakosok közlekedési gondjait!
Szakszerű megoldást várunk, nem tűzoltást! Az őszi iskolai szezon kezdetével valós forgalomszámlálást, hatástanulmányt, az ezeken alapuló hosszú távú közlekedési koncepció kidolgozását, rövidtávú közlekedési tervet a gyors megoldásokra, s hozzárendelt végrehajtási ütemtervet várunk, nem pedig használhatatlan szakmai tanulmányokat, közlekedési beruházásokat, mint például a Ferihegyi vasútállomás, ahová sem tömegközlekedés nincs (csak félóránként), sem parkolni nem lehet.
Be kellene már látnia végre mindenkinek: "a csodafegyver" vagyis a KKK megépítése nem enyhít jelentősen a Petőfi utca, Ráday Gedeon utca, ill. Sallai I. út terhelési gondjain. Amit bizonyosan eredményezne: behozná az M0-ás forgalmának jelentős részét a kerületbe, mert ugye, ha valaki kisebb kört is megtehet, minek tenne nagyobbat? Az M0 mentén megjelent hirdetések nyomán pedig mára már nyilvánvalóvá vált a gyűrű építésének igazi célja!
Ennek a ki nem mondott célnak az érdekében (KKK) pedig semmi sem drága.

Kérjük felelős politikusainkat - mind a fővárosban, mind pedig a kerületben - a tényleges megoldásokra! De ez semmiképpen nem lehet az "oszd meg, és uralkodj" filozófiája, hanem csakis a "fogjunk össze, és oldjuk meg közösen!" stratégiája!
A Zöld Sorompó Egyesület törekvése változatlanul ez, ebben biztosan számíthatnak ránk!
De azt minden lakótársunk nevében visszautasítjuk, hogy a kertvárost, az erdőt, az élhetőségünket, a levegőnket, a nyugalmunkat fenyegető beruházással - a gumicsonttá minősített KKK-val - hergeljenek folyamatosan bennünket, és a politikai adok-kapokban "labda" a KKK - vagyis az életünk - legyen!

Budapest, 2009. július 8.

ZÖLD SOROMPÓ EGYESÜLET


Keresés