Zöld Sorompó Egyesület honlapja

Külső Keleti Körút 2008

Archívum > Külső Keleti Körút

A Zöld Sorompó Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület, kerületünk legfrissebb civil szervezete megtévesztőnek tartja a kérdésfelvetést
Bíróság dönthet a népszavazásról

Március 30-ra tűzte ki a kerületi képviselőtestület azt a helyi népszavazást, amely során a Külső Keleti Körútról kell dönteni a lakóknak. Civilek szerint azonban megtévesztő a kérdésfelvetés, ezért bírósághoz fordultak.

A tervezett Külső Keleti Körút Soroksárról egy elkerülő útról indulna, és a Vecsés u. - Hunyadi u. - Kettős Körös u. - Flór Ferenc u. útvonalon érné el a kerületet az I. ütemben. Innen a II. ütemben az iparvasút nyomvonalán, a kertvároson keresztül haladna az Üllői út alatt a Honvéd utca végén épülő Auchan áruházig, majd a végső fázisban a Csévéző u. - Helikopter lakótelep érintésével jut el a Pesti útig illetve a XVI. kerületig.
A hivatalos megfogalmazás szerint a képviselőtestület október 30-i ülésén elutasította a KKK második ütemének tervét, amely a Flór Ferenc utcától a XVII. kerületi Pesti útig épülne, mert a főváros akkor bemutatott terveiben a XVIII. kerületi szakasz kertvárosi részein is nyitott árokban haladna az út. Bár nem rendelkezik vétójoggal az önkormányzat, úgy döntött, hogy megkérdezi a kerület lakosságát: akarja-e a KKK-t, ami a már egyszer meghozott döntése ismeretében nehezen érthető, s költséges megoldás.
A testület által elfogadott kérdés a következő lesz: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a Budapest, XVIII. kerület kertvároson átmenő forgalom csökkentése érdekében a fővárosi terveknek megfelelő nyomvonalon megépüljön a Külső Keleti Körút, oly módon, hogy a Flór Ferenc utca - Nefelejcs utca közötti szakasz mélyvezetésű, zárt, fedett kialakítással készüljön el?"
Egy újonnan alakult civil szervezet, a Zöldsorompó Egyesület szerint azonban megtévesztő - s ezért nem felel meg a népszavazásról szóló törvénynek - a kérdésfelvetés, mert nem arról lehet szavazni, hogy akarja-e a lakosság az utat, hanem csupán arról: fedett vagy nyitott legyen-e az út, ill. az adott IGEN és NEM válaszok többféleképpen értelmezhetők.
- Mivel az egyesület bejegyzése akkor még folyamatban volt, magánszemélyként fordultunk a bírósághoz. Kifogással éltünk a népszavazásra feltett kérdés - a törvénynek ellentmondó - megfogalmazása ellen, mivel mi, érintettek 1990 óta következetesen tiltakozunk az út nyomvonala ellen. A kérdést viszont eleve úgy fogalmazták, hogy ez a nyomvonal elfogadott! - tájékoztat Pethő Ágota, a szervezet elnöke. - Mi változatlanul azt szeretnénk elérni, hogy az út ne ezen a nyomvonalon épüljön meg, mert a kerületnek nincs szüksége rá, viszont az út környezetében élőket, vagyis a kertvárost tönkreteszi. Az ingatlanok elértéktelenődnek, a forgalomtól és az építkezéstől tönkremennek.
Ebben a kérdésben október 26-án tartott lakossági fórumot a kerületi vezetés, majd ennek hatására a helyi lakosok ezt követően aláírásgyűjtésbe kezdtek tiltakozva az út megépülése ellen. Az akkor napok alatt összegyűlt 2100 aláírással alátámasztva nyújtották be a civilek tiltakozásukat a Fővárosi Közgyűlés ülésére.
- Nem igaz az az állítás, hogy az út csökkentené a kertvároson átmenő forgalmat, hiszen ezen a részen nem is lenne le- és felhajtó. A kerületet egy olyan 2x2 sávos út szelné ketté, amely az M0-s alternatívájaként jelentős forgalmat generálna, a kerület egyéb útjainak forgalmát nem csökkentené, viszont jelentős lég- és zajszennyezést okozna, és a rezgések további problémák forrásai lennének. A Külső Keleti Körút a Cséry-telepre tervezett komposztáló miatt fontos a fővárosnak, amely enélkül nem üzemelhetne, ám az ott élő emberek annak a felépülését sem szeretnék, bár a Kerület vezetése szorgalmazza a beruházást. A főváros mellett a Lőrincre tervezett Auchan szupermarket beruházóinak áll még érdekében az út megvalósulása. Sajnos valójában nem a kerület közlekedési gondjainak megoldása a tényleges cél, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy ennél lényegesen fontosabb és sürgetőbb valódi megoldásokra lenne szükség. (pl.: Üllői út, metró vagy kéregvasút, a vasútvonalon történő áthaladás lehetővé tétele mindkét irányban).
Mivel a fővárosnak pillanatnyilag jóváhagyott rendezési terve nincs, egyáltalán nem törvényszerű, hogy a Külső Keleti Körút megépüljön.
- Korábban a kerületi vezetés cáfolta, hogy történne kisajátítás, ám amikor a fővárosnál érdeklődtünk, kiderült, hogy a lakossági fórumon bemutatott tervek szerint is közel hatvan ingatlan kisajátítása szükséges. A legutóbb bemutatott tervek alapján pedig mintegy harminc ingatlanra máris változtatási tilalmat rendeltek el.
Felháborító az is, hogy a kerület lakóinak mindezidáig nincs hiteles információja a tényleges változtatásokról, kisajátításokról, s így kívánják megszavaztatni a beruházást! Ennek az útnak az egész kerület kárát látná, s ezen túlmenően ellentétes az EU környezetvédelmi koncepciójával is. Ezért sem értjük, miért szorgalmazza oly erősen kerületünk vezetése ennek a két környezetkárosító beruházásnak Pestszentlőrincre való telepítését.

Sütő-Nagy Zsolt


Írásban is megerősítem: GYŐZTÜNK!

A végzés így szól:
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését helyben hagyja!
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indoklás:
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését helyes indokaira tekintettel a Pp.259.§ utalása folytán alkalmazandó Pp.254.§ (3) bekezdés alapján hagyta helyben.
Tehát nem lesz népszavazás a KKK-ról 2008. márc. 30-án!

Pethő Ágota
Elnök
ZÖLD SOROMPÓ EGYESÜLET
- azaz -
KPÁ és 10 társaKEDVES LAKÓTÁRSUNK!


Az iparvasút nyomvonalán tervezett 2x2 sávos autóút megépítése ügyében pénteken tartott Lakossági tájékoztatón - bár az önkormányzat igyekezett eltitkolni, s az alpolgármester úr szavai szerint is "15-20 főre számítottak" - mégis sokan voltunk! Egyértelműen kiderült, hogy a jelenlévők egybehangzóan ellenzik az út megépítését, ill. hogy az
önkormányzatnak vétó joga van a beruházás ügyében.
Erről a képviselők - az alpogármester tájékoztatása szerint - kedden 16 órakor szavaznak nyílt testületi ülésen!
Nekünk is ott kell lennünk, hogy nyomatékosítsuk jelenlétünkkel azt, hogy
ENNEK AZ ÚTNAK ITT, A VASÚT MENTÉN, A TERVEZETT NYOMVONALON NEM SZABAD MEGÉPÜLNIE!
A tervezet szerint felülről nyitott pályás, mélyvezetésű, 2x2 sávos főút lenne, amely ráengedné (az M0-t elkerülő) személy- és teherforgalmát a Kertvárosra, s amelyre a kerület lakói lényegében csak 1 ponton tudnának rácsatlakozni, a megépülő bevásárlóközpontnál! Ez nem a kerület érdeke, nem is az itt élőké, mi csak a kárát szenvednénk el! (környezeti ártalmak: levegő, zaj, rezgés, élhető zöldövezeti környezet - amiért itt élünk - továbbá ingatlanjaink piaci értékének rohamos csökkenése!)
Jelenlétünkkel a szavazás előtt emlékeztetnünk kell önkormányzati képviselőinket arra, hogy nekik a kerület lakosságának érdekeit kell szolgálniuk, azért választottuk őket! Mindnyájukat!
Jöjjön tehát Ön is, találkozzunk kedden a Polgármesteri Hivatalban 16 órakor!
CSAK MAGUNKRA SZÁMÍTHATUNK!

(Az információt, kérjük, adja tovább szomszédainak, ismerőseinek, barátainak!)


Kedves Lakótársaink!

NEM AKARUNK KÜLSŐ KELETI KÖRÚTAT!
NEM AKARUNK SZENNYVÍZISZAP KOMPOSZTÁLÓT!

Várhatóan április végén tárgyalja ismét a Fővárosi Közgyűlés a KKK kerületi szakaszának kérdését.
Álláspontunk változatlan: ez az út NEM a kerület közlekedési gondjainak megoldására épülne, tehát minden eszközzel azon leszünk, hogy ne valósuljon meg.
Továbbra is gyűjtjük az aláírásokat! Megkíséreljük minél több emberhez eljuttatni az információkat.
A lakossági fórumokon ezután is igyekszünk megismertetni ellenérveinket a résztvevőkkel.

Szeretnénk az önkormányzatot is a lakók oldalára állítani, és egyértelműen a Fővárosi Közgyűlés tudomására hozni:
a kerület NEM AKARJA ezt az utat, de számos MÁS javaslatunk van a kerület forgalmi nehézségeinek enyhítésére.
Mi nem csak nemet mondunk.....
Írásban is felkérjük a kerület vezetését: NE TÁMOGASSA EZEKET A KÖRNYEZETKÁROS BERUHÁZÁSOKAT!

ZÖLD SOROMPÓ
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS
EGYESÜLET
www.korgyuru.shp.hu


"ZÖLD GONDOLATOK" - Dübörgő buszok, (heves) indulatok ellen
Közlekedjünk, de okosan!


A közlekedés Budapest egyik legneuralgikusabb pontja, amelyhez "közelíteni" csak higgadtan, tárgyszerűen érdemes.
Éppen ezért meglepő a fővárosi és a kerületi önkormányzat nyilatkozó politikusai részéről a média nyilvánosságát úgy használni, hogy pillanatnyi érdekeiknek megfelelően manipulálják a lakosokat. Hol a Petőfi utcaiakat aktivizálják arra, hogy tiltakozzanak az ottani nagy forgalom ellen, és érveljenek a KKK megépítése mellett, hol a KKK ellen tiltakozókat használják arra, hogy a lakossági fórumokon szembekerüljenek a Ráday utca és Petőfi utca forgalmát csökkenteni akaró lakosokkal. Mindezt úgy, hogy sem itt, sem ott nem történt az elmúlt néhány évben forgalomszámlálás, nem készült hatásvizsgálat, az egyes szakanyagokban a tervezők pedig csak találgatnak, meg akarván felelni a megrendelőnek.

A Helyi Téma július 1-i számában a Petőfi utca áldatlan forgalmi helyzetével foglalkozó cikk lényegében helyesen mutat rá a kerületben lévő forgalmi problémákra, a tünetekre. A baj csak az, hogy a kerületi vezetés megoldása viszont nem képes a problémát - akár rövidebb távon is - valóban orvosolni. Az összes felvetésre sommás válasz a "Külső Keleti Körút", amelyről viszont ugyanez a kerületi vezetés jelentette ki éppen a közelmúlt lakossági fórumán, hogy pénz hiányában a következő 20 évben nem épül meg.
Szörnyű lenne mindnyájunknak, ha egyszer megvalósulna ez a visszafordíthatatlan beruházás, ráadásul a mi pénzünkből, mert akkor derülne ki, hogy a kerület vezetésének "csodagyógyszere" - ami mindenre jó - igazából nem működik!
Nekünk viszont addig is, 20 éven át, sőt tovább is közlekednünk kell!

Kerületünk forgalmi problémáit a főváros forgalmi problémáitól elkülönítetten nem tudjuk megoldani.
A kerületi irányítók részéről viszont nem látjuk az egyértelmű koncepciót az úthálózat-fejlesztések és területfejlesztések között.

Pestszentlőrinc peremterületein szinte belvárosi beépítési sűrűséget engedélyez az önkormányzat ("Elefánt lakótelep"). Folyamatosan adja ki az új lakóparkok (most így hívjuk a lakótelepnél is sűrűbb beépítésű területet) építési engedélyét, ezzel a többletforgalmat folyamatosan ráterhelve a jelenlegi elavult, elöregedett, a megfelelő struktúrát nélkülöző úthálózatra. Lásd: Halomi út! De mivel az úthálózatot nem fejleszti az önkormányzat, így csak tovább fokozza a közlekedési anomáliákat.
(Megjegyzés: kerületünkben min. 20 éve sem érdemi útfejlesztés, sem pedig átfogó tömegközlekedési koncepció kidolgozása nem történt: az autók száma és az egyéb forgalom folyamatosan nő - egyes részeken a lakosság tűrőképességének határához érve). Tudjuk, hogy mindenki jobb körülmények között szeretne élni, de azt is tudomásul kellene venni, hogy a közlekedés megoldása nélkül az újonnan ide költözött lakók csak a közlekedéssel elégedetlenek számát növelik.
A kerület vezetésénél a tényleges átgondolt koncepció helyett látszat-megoldásként a KKK megépítése szerepel folyamatosan, miközben köztudott, hogy ez az M0-hasonmás nem oldaná meg a kerület közlekedését. A forgalom egy részét csak átrendezné, továbbá eddig nem lévő forgalmat zúdítana ránk. Mielőbb szükséges a kerületre vonatkozó átfogó középtávú és hosszú távú településfejlesztési, ill. az ahhoz illeszkedő közlekedési- és útfejlesztési koncepció, valamint a hozzárendelt megvalósítási terv az összes közlekedési probléma feltárásával, a prioritások, ill. a megvalósítási rangsor felállításával, a végrehajtási határidők kitűzésével, a felelősök kijelölésével.
De mindennek az alapja az a forgalomszámláláson, tényleges problémafeltáráson alapuló hatástanulmány, amelyet a kerületi vezetés a KKK-s lakossági fórumok idején meg is ígért!
Történjék mindez tényleg demokratikusan: a döntés-előkészítésnél kerüljön sor a megfelelő lakossági érdekképviseletek időbeni bevonására, a szakmai javaslatok figyelembevételére, a civil közreműködésre.
Közös ügyeinkben váltsunk szót egymással azért is, hogy ne lehessen a kerület lakosságát folyamatosan szembeállítani, ill. megpróbálni kijátszani - mint azt az utóbbi időben politikusaink folyamatosan tették, és teszik.

A Petőfi utcában élők joggal kifogásolják a sok busz dübörgését. Ezek a buszok viszont a KKK megépülése után sem mennének máshol, mert nem tudnák az utasokat felvenni. Miért is jár annyi busz a Petőfi utcán? Azért, mert a KÖKI-re, vagyis a metróhoz hordják az utasokat.
Amennyiben működne a - 2006-ban beharangozott - ferihegyi gyorsvasút, akkor a buszok egy részének máris reálisan használható új célpontja lenne! Ráadásul a KKK- s fórumokon, amikor a tömegközlekedés fejlesztését javasoltuk, ez volt az elsődleges válasz, azzal kiegészítve, hogy több száz P+R hely épül az új vasútállomás mellett. Vajon miért nem épült?

A Petőfi utca forgalmának csökkentésére a KKK megépítése nélkül is van több lehetőség:

  • A Metró kéregvasút megépítése Ferihegy 2-ig, de legalább a Béke térig. Jelentősen átrendezné a kerületi közlekedést és forgalmat, mert nem a KÖKI-re irányulna a tömegközlekedés!
  • A Ferihegyi "komplett gyorsvasút" mielőbbi megvalósítása, valamint a metróvonal meg hosszabbításának alternatívájaként az 50-es villamos lesüllyesztése és Ferihegyig tartó kiépítése.
  • A 42-es villamos vonalának meghosszabbítása a Gloriett lakótelepig, amely szintén óriási tehermentesítést jelentene. Szándék volt, megvalósítás nem történt!
  • Azonnali és hatékony tárgyalások megkezdése a BKV Zrt-vel, ugyanis több busz vonalát el kellene terelni a Petőfi utcáról a zajcsökkentés érdekében. Például a 198-as buszt, valamint a gyorsjáratokét (282E, 284E), hogy valóságos expresszként funkcionáljanak.
  • Jó lenne, ha a BKV évtizedek múltán megtisztelné kerületünket a valóban korszerű autóbuszokkal, mint amilyenek a délnyugati agglomerációban, pl. a XI. vagy a XXII. kerületben járnak. Ezek a kerületek sem éppen belső kerületek. A nálunk közlekedő buszok nagy része kb. 30 éves, a motorok környezetvédelmi és műszaki állapota egészen lesújtó. Ehhez a hanghatáshoz jelentősen asszisztál az aszfaltburkolatok szégyenteljes állapota. Egyébként ezt nem csak a Petőfi és a Ráday utca lakói, hanem a Nefelejcs utca, a Halomi és Sallai út mellett élők és a pestszentimreiek is napi szinten élvezik.
  • Meg kellene már végre oldani a Gilice tér tényleges körforgalmát!
  • A rendőrség ellenőrizze a tehergépjárműveket: a Petőfi utcán rendszeresen közlekednek a 7,5 tonna feletti tehergépkocsik.
  • A Szemere telepi sorompó átépítése is sokat segítene a Petőfi utcán. Használható átjáró lehetne belőle, ha fénysorompóval szabályozottan működne, s nem kellene indokolatlanul várni 30-40 percet.

A leírt módosítások összköltsége - a Metro-kéregvasút kivételével - vélhetően meg sem közelítené a KKK beruházás költségeit!

Miközben az illetékesek folyamatosan - tehetetlenségük és rossz érdekérvényesítésük miatt - a kerületünk különböző részein élőket ugrasztják egymásnak a lehetetlen közlekedési állapotok és a környezetszennyezés okán, s miközben - növelve a nehézségeket - egyre-másra szaporodnak a lakóparkok és telepek a kerület keleti peremén, aközben lennének, vannak tényleges megoldási módok is!
Amennyiben persze valóban meg akarják oldani a kerületi lakosok közlekedési gondjait!
Szakszerű megoldást várunk, nem tűzoltást! Az őszi iskolai szezon kezdetével valós forgalomszámlálást, hatástanulmányt, az ezeken alapuló hosszú távú közlekedési koncepció kidolgozását, rövidtávú közlekedési tervet a gyors megoldásokra, s hozzárendelt végrehajtási ütemtervet várunk, nem pedig használhatatlan szakmai tanulmányokat, közlekedési beruházásokat, mint például a Ferihegyi vasútállomás, ahová sem tömegközlekedés nincs (csak félóránként), sem parkolni nem lehet.
Be kellene már látnia végre mindenkinek: "a csodafegyver" vagyis a KKK megépítése nem enyhít jelentősen a Petőfi utca, Ráday Gedeon utca, ill. Sallai I. út terhelési gondjain. Amit bizonyosan eredményezne: behozná az M0-ás forgalmának jelentős részét a kerületbe, mert ugye, ha valaki kisebb kört is megtehet, minek tenne nagyobbat? Az M0 mentén megjelent hirdetések nyomán pedig mára már nyilvánvalóvá vált a gyűrű építésének igazi célja!
Ennek a ki nem mondott célnak az érdekében (KKK) pedig semmi sem drága.

Kérjük felelős politikusainkat - mind a fővárosban, mind pedig a kerületben - a tényleges megoldásokra! De ez semmiképpen nem lehet az "oszd meg, és uralkodj" filozófiája, hanem csakis a "fogjunk össze, és oldjuk meg közösen!" stratégiája!
A Zöld Sorompó Egyesület törekvése változatlanul ez, ebben biztosan számíthatnak ránk!
De azt minden lakótársunk nevében visszautasítjuk, hogy a kertvárost, az erdőt, az élhetőségünket, a levegőnket, a nyugalmunkat fenyegető beruházással - a gumicsonttá minősített KKK-val - hergeljenek folyamatosan bennünket, és a politikai adok-kapokban "labda" a KKK - vagyis az életünk - legyen!

Budapest, 2009. július 8.

ZÖLD SOROMPÓ EGYESÜLET


Sajtóközlemény

azonnal közölhető  

Több ezer budapesti tiltakozik a tervezett körút ellen


A Fővárosi Önkormányzat által tervezett 2x2 sávos Külső Keleti Körút megépülése ellen már évek óta több ezer budapesti lakó tiltakozik, mivel az csendes, kertvárosi, zöldövezeti részen haladna, nem tartva az előírt védőtávolságot, továbbá felszíni vezetéssel kettévágná a pesti oldal legnagyobb összefüggő erdejét, a "Pest tüdejének" is nevezett Halmi erdőt. Már 1998-ban összegyűjtöttek - csak a XVIII. kerületben - mintegy 10.000 aláírást a tervezett út ellen, a beruházás létjogosultságát pedig azóta sem támasztják alá hiteles adatok és hatástanulmányok.

A XVIII. kerületi önkormányzat a
jelentős lakossági tiltakozással kísért beruházás elfogadtatása érdekében írta ki március 30-ára a helyi népszavazást a következő kérdéssel: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a Budapest, XVIII. kerület, kertvároson átmenő forgalom csökkentése érdekében a fővárosi terveknek megfelelő nyomvonalon megépüljön a Külső Keleti Körút oly módon, hogy a Flór Ferenc utca - Nefelejcs utca közötti szakasz mélyvezetésű, zárt, fedett kialakítással készüljön el?"

Fővárosi Bíróság jogerős ítélete kimondja, hogy
szakszerűtlenül volt megfogalmazva a népszavazási kérdés, tehát több millió forint propagandára, és sztárügyvédi megbízatásra költött közpénz ment kárba. A kerület vezetése a népszavazási kérdést megtámadó 10 magánszemélyt okolja a fiaskóért, jóllehet a "hibát" vélhetően az Alkotmánybíróság követte el, amikor 56/1992. (XI.4.) AB határozatában kimondta, hogy a népszavazásra feltett kérdésnek szakszerűnek, pontosnak és egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie.

A több ezer embert képviselő
Zöld Sorompó Egyesület szerint a megfogalmazott kérdés nem csak félrevezető, hanem egyértelműen nem is megválaszolható. A bíróság megállapította, hogy nem derül ki, hogy mely kertvárosi részre gondolt a kérdés megfogalmazója, illetve, hogy a tervezett út pontosan milyen nyomvonalon haladna. Az indoklás szerint nem világos az sem, hogy a választópolgár mire mondana igent, vagy nemet.

A Zöld Sorompó Egyesület álláspontja szerint a feltett kérdésre adott
bármilyen válasz az út megépülését eredményezné, mindössze arról lehetett volna dönteni, hogy az út - egy szakaszon - mélyvezetésű, zárt és fedett legyen, vagy sem. Emellett nem állnak rendelkezésre az út megépülését igazoló adatok és hatástanulmányok sem, ezeket az önkormányzat nem a döntés előtt szerezné be, hanem a beruházás megkezdése előtt.

Az út megépülése esetén a XVIII. kerületben előreláthatóan mintegy 60-80 ingatlan kisajátítására kerül sor, s Pestszentlőrinc legcsendesebb zöldövezeti lakott területén haladna keresztül. Ennek ellenére
nem csak a nyomvonal mellett élők tiltakoznak, a kerületi vezetők által tartott tájékoztató fórumokon egyértelműen kiderült, hogy az út megépülésének minimális a támogatottsága. Néhány hete ismét aláírásokat gyűjtenek az út ellenzői, jelenleg mintegy 4500 szignó szerepel a lapokon.

Az út által mintegy
negyven méter szélességben a felszínen kettévágott erdőben nyulak, rókák, baglyok, s egyéb kisállatok élnek, nekik - és az önkormányzat tájékoztató kiadványa szerint a gyermekekkel, babakocsival sétáló erdőjáróknak - lámpás kereszteződés segítségével biztosítják majd az egyik oldalról a másikra történő átjutást.

Az egyesület a
csökkenő zöldterület, valamint a kertvárosi nyugalom védelmében fogja össze, és képviseli a lakókat. A 2010-re tervezett, öt pesti kerületet összekötő út megépülése ellen több kerület lakói is tiltakoznak, jóllehet a fővárosi önkormányzat szerint épp az ő érdekükben épülne meg az út. Az egész koncepció különösen annak fényében érdekes, hogy a Fővárosi Önkormányzat intenzív kampányt folytat az élhetőbb városért, a légszennyezettség csökkentéséért, a teherforgalom kiszorításáért. Ezek az elképzelések a jelek szerint a csekélyebb lobbi-erővel rendelkező kerületek és azok lakói kárára valósulhatnak meg, mintha azok már nem is tartoznának a fővároshoz.

Zöld Sorompó Egyesület

További információ: Pethő Ágota elnök (06 30 303-9196)

BackPlayNext
Keresés