Zöld Sorompó Egyesület honlapja

Céljaink

Egyesületünk


Egyesületünk fő céljaiSzűkebb lakókörnyezetünk - Budapest XVIII. kerület Pestszentimre-Pestszentlőrinc - kulturális és természeti értékeinek megőrzése, az élhető környezet megvédése, a közösségi értékek megóvása.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk kerületünk zöldövezeti, kertvárosi jellegének megtartását, a meglévő zöld területek (erdő) megóvását, az értékmegőrző, környezettudatos magatartásra és egészséges életmódra nevelést.

  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (előadások szervezése és előadások tartása, a környezet-tudatos magatartás erősítése)
  • kulturális tevékenység (alkotó és előadóművészek meghívása, támogatása, kulturális rendezvények, közösségi események szervezése)
  • kulturális örökség megóvása (helytörténeti jelentőségű és műemléki objektumok védelme)
  • természetvédelem, állat- és növényvédelem (a Halmi-erdő és a zöldövezet gondozása, megóvása, tanpályák, tanösvények, fa-játszóterek, további zöld területek ápolása, gondozása)
  • környezetvédelem (környezettudatos nevelés, ismeretterjesztés, egészséges életmódra nevelés, környezetvédelmi akciók szervezése, figyelemfelhívás minden környezetszennyező, az élhető lakó környezetünket károsító beruházás és tevékenység ellen, környezetbarát, kötött pályás közlekedés szorgalmazása)
  • emberi és állampolgári jogok védelme (az aktív és passzív jogsértések elleni fellépés, különös tekintettel a környezetvédelemre: a lakott területeken átmenő teherforgalom csökkentése, s az ennek kapcsán keletkező környezeti ártalmak megszüntetése érdekében a közösség aktivizálása, érdekképviselete)
  • sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (szabadidős sport tevékenységek népszerűsítése, lakossági sportrendezvények szervezése)KÖZHASZNÚ egyesületünk lakossági kezdeményezésre alakult meg 2007. novemberében, s kizárólag tagjainak és támogatóinak önzetlen, fizetség nélküli, aktív munkája által, továbbá önkéntes támogatásokból, ill. adományokból működik.
Az elmúlt években több kiemelkedő érdekérvényesítési ügymenetet bonyolítottunk, és bonyolítunk jelenleg is. Rendszeresen figyeljük a kerületünket érintő, ill. a kerületbe tervezett fejlesztéseket, beruházásokat, s ezeket szakmai szempontok alapján véleményezzük is az illetékes hatóságok felé. Egyesületünknek aktív és hatékony szerepe volt abban, hogy nem épült meg kerületünkben a két környezetszennyező és az életminőségünket romboló beruházás - a vitatott Cséry-telepi szennyvíziszap komposztáló, ill. a mindnyájunk életét feldúló, kerületünket kettészelő, az erdőt megkárosító Külső Kerületi Körút. Sőt az is, hogy 2008-ban az amúgy is eladósodott önkormányzat által tévesen kiírt - KKK-ról szóló - jelentős költségekkel járó népszavazás meghiúsult. Az erdő védelme és a kertvárosi környezet megóvása érdekében harcoltunk a "Darugyár" helyére tervezett többezres lakópark felépítése ellen. Az Erdőmentő Családi Nap keretében nagysikerű kulturális és sportrendezvényt szerveztünk a Péterhalmi-erdőben saját forrásból önkéntes munkával és sok-sok lakossági támogatással. Részt vettünk a szemétszedési akciókban, sőt magunk is önkéntes alapon rendszeresen tisztítjuk a zöld területeket.
A hatékonyabb érdekérvényesítésért Együttműködési Megállapodást kötöttünk több helyi civil szervezettel, s aktív tagjai vagyunk a kerületi Területfejlesztési Civil Műhelynek.

Köszönjük lakótársaink bizalmát, értékes segítségét, amelyre a továbbiakban is szükségünk lesz, hiszen mindnyájunk egészséges környezetéért dolgozunk!

Keresés